Bloggkategorier:

Humor (15)

Djur (12)

Feminism (11)


Kinas börser mot nya svindlande höjder

Flute-tankar - 27 maj 15 kl. 00:47

För några veckor sedan tittade jag lite på vad som håller på att hända på Kinas börser.mängden lån för aktiehandel har mer än trefaldigats det senaste året. Mängden krediter för aktiehandel ligger nu på 8,2 procent av de tillgängliga aktiernas värde, vilket är bland de högsta nivåer som noterats på någon av världens aktiermarknader de senaste decennierna.

Olivia Linander & Tim Isaksson, Fossil Free: ”Lunds universitet bör divestera!”

Klimatmagasinet Effekt - 27 maj 15 kl. 12:33

Redaktionen 19 professorer, 22 docenter, 14 lektorer, 12 doktorer, 43 andra forskare och 73 doktorander har skrivit ett öppet brev som uppmanar Lunds universitet att divestera förvaltade stiftelsemedel ur fossilbolag. Vid sitt nästa möte 12 juni kan universitetets styrelse fatta ett beslut som tydligt signalerar till omvärlden att investeringar i fossilbranschen inte längre är att betrakta som kloka. De 183 universitetsanställda skriver att universitetets nuvarande investeringspolicy är oförenlig med visionen om att »Lunds universitet ska förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor« och »därigenom vara en drivkraft för hållbar utveckling«.